Документи, необхідні для укладення договору на проведення експертизи проектно-кошторисної документації:

1. Лист – Замовлення  на проведення експертизи з підписом та печаткою уповноваженої особи, оригінал.

2. Доручення або довіреність на уповноважену особу з підписом та печаткою Замовника, оригінал.

3. Лист Замовника щодо делегування повноважень здійснення експертизи та її оплати (у разі проходження експертизи іншою юридичною чи фізичною особою) з підписом та печаткою Замовника, оригінал.

4. Анкета  на проведення експертизи, завірена підписом уповноваженої особи та печаткою.

5. Наказ про призначення ГАПа / (ГІПа).

6. Завдання на проектування (у разі необхідності Завдання на розробку кошторисної документації), завірене підписом та печаткою ГАПа / (ГІПа), з підписом та печаткою Замовника, та підписом та печаткою проектної організації.

7. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об’єкту, завірений підписом та печаткою ГАПа / (ГІПа), з підписом та печаткою Замовника, з підписом та печаткою проектної організації)

8. Кошторисна документація у повному обсязі, у тому числі зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, затверджена замовником (підпис і печатка проектної організації та Замовника) у паперовому та електронному вигляді (у форматі програмного комплексу, в якому виконана кошторисна частина проектної документації будівництва, на електронному носії). За необхідності — зведення витрат.

9. Узгодження замовником обсягів робіт (завірені підписом та печаткою):

– дефектний акт;

– протокол погодження цін;

– відомість погодження обсягів робіт;

– розрахунок заробітної плати (за необхідністю);

– проект (якщо кошторисна документація складена за проектом будівництва).

10. Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-кошторисника / ГАПа / ГІПа, завірена його печаткою та підписом.

11. Рішення установ про виділення коштів (на вимогу або в разі залучення державних коштів).

12. Копії правоустановчих документів (Замовника та Генерального проектувальника):

13. Для юридичних осіб – копії, завірені підписом та печаткою Замовника:

– свідоцтво реєстрації юридичної особи Замовника та проектної організації;

– свідоцтво платника ПДВ або свідоцтва платника єдиного податку (якщо замовник не є платником ПДВ – надається відповідний лист);

– документ, що уповноважує посадову особу на укладення договору (відповідні сторінки статуту, доручення, положення, наказ тощо);

– виписка та/або витяг з Єдиного державного реєстру, станом не пізніше ніж за місяць до подання в експертизу.

Для фізичних осіб – копії, завірені підписом:

– паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків Замовника.

У разі некомплектності проектної документації, Замовнику експертизи надсилається повідомлення щодо необхідності доукомплектування проекту (надання проектної документації, якої не вистачає, погоджень, підписів тощо) із зазначенням строку надання.