Документи, необхідні для укладення договору експертизи:

1. СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ на проведення експертизи з підписом та печаткою Замовника, оригінал.

2. Доручення або довіреність на уповноважену особу з підписом та печаткою Замовника, оригінал.

3. Лист Замовника щодо делегування повноважень здійснення експертизи та її оплати (у разі проходження експертизи іншою юридичною чи фізичною особою) з підписом та печаткою Замовника, оригінал.

4. ЗАМОВЛЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ на проведення експертизи, завірена підписом уповноваженої особи та печаткою. В якому необхідно вказати координати проєктної документації в ЄДЕССБ.

5. Наказ про призначення ГАПа / (ГІПа).

6. Завдання на проектування та Завдання на розробку кошторисної документації (у разі необхідності), завірене підписом та печаткою ГАПа / (ГІПа), з підписом та печаткою Замовника, та підписом та печаткою проектної організації.

7. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об’єкту, завірений підписом та печаткою ГАПа / (ГІПа), з підписом та печаткою Замовника, з підписом та печаткою проектної організації)

8. Кошторисна документація у повному обсязі, у тому числі зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва у електронному вигляді (у форматі програмного комплексу, в якому виконана кошторисна частина проектної документації будівництва. 

9. Узгодження Замовником обсягів робіт (завірені підписом та печаткою), в складі:

– відомість обсягів робіт (дефектний акт);

– підсумкова відоміть ресурсів;

– зведений кошторисний розрахунок;

– проектна документація (якщо кошторисна документація складена за проектом будівництва).

10. Технічний звіт з обстеження будівельних конструкцій 

11. Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-кошторисника та ГАПа / ГІПа, завірена їхньою печаткою та підписами.

12. Рішення установ про виділення коштів (на вимогу або в разі залучення державних коштів).

13. Копії правоустановчих документів (Замовника та Генерального проектувальника):

14. Для юридичних осіб – копії, завірені підписом та печаткою Замовника:

– свідоцтво реєстрації юридичної особи Замовника та проектної організації;

– свідоцтво платника ПДВ або свідоцтва платника єдиного податку (якщо замовник не є платником ПДВ – надається відповідний лист);

– документ, що уповноважує посадову особу на укладення договору (відповідні сторінки статуту, доручення, положення, наказ тощо);

– виписка та/або витяг з Єдиного державного реєстру;

Для фізичних осіб – копії, завірені підписом:

– паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків Замовника.

15. Замовник експертизи несе відповідальність згідно з законодавством, за достовірність узгоджених документів наданих для проведення експертизи та завантаження проєктно-кошторисної  документації в ЄДЕССБ.

У разі некомплектності проектної документації, Замовнику експертизи надсилається повідомлення щодо необхідності доукомплектування проекту (надання проектної документації, якої не вистачає, погоджень, підписів тощо) із зазначенням строку надання.